• YTHDF2 51441

  Alternate Names:

  51441
  YTH N6-METHYLADENOSINE RNA BINDING PROTEIN 2
  YTHDF2
  CAHL
  HGRG8
  NY-REN-2
  610640
  31675
  ENSG00000198492
  OTTHUMG00000003648

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  YTHDF2 Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications: