• TMEM67 91147

  Alternate Names:

  91147
  TRANSMEMBRANE PROTEIN 67
  TMEM67
  JBTS6
  MECKELIN
  MKS3
  NPHP11
  TNEM67
  609884
  28396
  ENSG00000164953
  OTTHUMG00000153119
  MKS3_HUMAN
  Q5HYA8

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  TMEM67 Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 27-September-2017

  Alternate Names:
  Q5HYA8 UniProtKB ID
  MKS3_HUMAN GO Gene Synonym
  MKS3 GO Gene Synonym

  Gene Info:

  Publications: