• THG1L 54974

  Alternate Names:

  54974
  TRNA-HISTIDINE GUANYLYLTRANSFERASE 1 LIKE
  THG1L
  ICF45
  IHG-1
  hTHG1
  26053
  ENSG00000113272
  OTTHUMG00000130254

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  THG1L Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications: