• RTF1 23168

  Alternate Names:

  23168
  RTF1 HOMOLOG, PAF1/RNA POLYMERASE II COMPLEX COMPONENT
  RTF1
  GTL7
  KIAA0252
  611633
  28996
  ENSG00000137815
  OTTHUMG00000133744
  RTF1_HUMAN
  Q92541

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  RTF1 Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

 • GO: RTF1

  • Version: 27-September-2017

  Alternate Names:
  Q92541 UniProtKB ID
  RTF1_HUMAN GO Gene Synonym
  KIAA0252 GO Gene Synonym

  Gene Info:

  Publications: