• PIAS2 9063

  Alternate Names:

  9063
  PROTEIN INHIBITOR OF ACTIVATED STAT 2
  PIAS2
  ARIP3
  DIP
  MIZ1
  PIASX
  SIZ2
  ZMIZ4
  603567
  17311
  ENSG00000078043
  OTTHUMG00000179301
  PIAS2_HUMAN
  O75928

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  PIAS2 Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 27-September-2017

  Alternate Names:
  O75928 UniProtKB ID
  PIAS2_HUMAN GO Gene Synonym
  PIASX GO Gene Synonym

  Gene Info:

  Publications: