• MYRF 745

  Alternate Names:

  745
  MYELIN REGULATORY FACTOR
  MYRF
  C11orf9
  MRF
  Ndt80
  pqn-47
  608329
  1181
  ENSG00000124920
  OTTHUMG00000168161
  KIAA0954
  MYRF_HUMAN
  Q9Y2G1

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  MYRF Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

 • GO: MYRF

  • Version: 27-September-2017

  Alternate Names:
  Q9Y2G1 UniProtKB ID
  MYRF_HUMAN GO Gene Synonym
  C11orf9 GO Gene Synonym

  Gene Info:

  Publications: