• MOG 4340

  Alternate Names:

  4340
  MYELIN OLIGODENDROCYTE GLYCOPROTEIN
  MOG
  BTN6
  BTNL11
  MOGIG2
  NRCLP7
  159465
  7197
  ENSG00000204655
  OTTHUMG00000031099

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  MOG Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications: