• MGAT5 4249

  Alternate Names:

  4249
  MANNOSYL (ALPHA-1,6-)-GLYCOPROTEIN BETA-1,6-N-ACETYL-GLUCOSAMINYLTRANSFERASE
  MGAT5
  GNT-V
  GNT-VA
  601774
  7049
  ENSG00000152127
  OTTHUMG00000131681

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  MGAT5 Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications: