• MGAT4B 11282

  Alternate Names:

  11282
  MANNOSYL (ALPHA-1,3-)-GLYCOPROTEIN BETA-1,4-N-ACETYLGLUCOSAMINYLTRANSFERASE, ISOZYME B
  MGAT4B
  GNT-IV
  GNT-IVB
  604561
  7048
  ENSG00000161013
  OTTHUMG00000130912

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  MGAT4B Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications: