• IGLV3-10 28803

  Alternate Names:

  28803
  IMMUNOGLOBULIN LAMBDA VARIABLE 3-10
  IGLV3-10
  IGLV310
  V2-7
  5897
  ENSG00000211669

  Gene Info:

  Gene Biotype IG_V_GENE"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  IGLV3-10 Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype IG_V_GENE"

  Publications: