• GXYLT2 727936

  Alternate Names:

  727936
  GLUCOSIDE XYLOSYLTRANSFERASE 2
  GXYLT2
  GLT8D4
  613322
  33383
  ENSG00000172986
  OTTHUMG00000158815

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  GXYLT2 Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications: