• EXT2 2132

  Alternate Names:

  2132
  EXOSTOSIN GLYCOSYLTRANSFERASE 2
  EXT2
  SOTV
  SSMS
  608210
  3513
  ENSG00000151348
  OTTHUMG00000166498

  Gene Info:

  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications:

  • Version: 90_38

  Alternate Names:
  EXT2 Ensembl Gene Name

  Gene Info:
  Gene Biotype PROTEIN_CODING"

  Publications: